Rödåsel

Rödåsel är en by med knappt 100 invånare belägen i Umeå kommun. Orten har fått sitt namn från det vattendrag som ligger intill byn: Rödåsel ligger nämligen söder om Rödåns utlopp i Vindelälven. Efterledet i ortsnamnet, ”-sel”, betyder just ”ett lugnt strömmande vattenparti mellan två forsar”. Förledet ”Rödå” kommer sannolikt från den rödockra som förekommer i stora mängder i området, och som färgar åns vatten. Många andra orter i området har också fått namn som anspelar på detta: Rödåbäck, Rödåliden, Rödålund, Rödånäs och Överrödå.800px-Rodasel-dalarna-juli2013

Utvecklingen av Rödåsel till ett litet samhälle har egentligen skett enbart under 1900-talet. Innan dess var Rödåsel, eller Ytterrödå som orten kallades då, en jordbruks- och skogsbruksby som bara bestod av ett fåtal gårdar och fastigheter. Jordbruket var den huvudsakliga inkomstkällan för invånarna i byn, men man ägnade sig också åt skogsbruk, kolning och tjärbränning. Den norra delen av byn kallas för Dalarna, vilket beror på att man förr anlade tjärdalar där. Ortens nuvarande namn kom till i samband med att byn fick sin egen poststation 1921. Efter detta började ett litet samhälle sakta växa fram, en process som började med att Jenny och Otto Lindberg öppnade en affär i byn. Denna affär följdes 1927 av en livsmedelsbutik driven av kooperativa föreningen, som öppnade mittemot Lindbergs butik. Snart fanns i byn även ett bageri med kafé och en snickeriverkstad.

Redan 1913 hade man dock byggt en skola i byn, med en lärarbostad på ovanvåningen. Skolan användes fram till 1950-talet, då den blev för liten för verksamheten. Skolan flyttade då in i en ny byggnad, och den gamla skolbyggnaden togs över av Rödåsels bygdegårdsförening, som då var nybildad.

I ett så litet samhälle som Rödåsel, som ligger avskilt och långt ifrån några större städer, kan det vara svårt att köpa vissa saker, dels för att de inte finns tillgängliga, dels för att de kan vara känsliga att köpa. Livet i Rödåsel och andra små byar har därför blivit lättare i samband med att internet har blivit tillgängligt för alla, eftersom man numera kan beställa i princip allt via internet, även känsliga varor som till exempel sexleksaker (som du kan köpa på Vuxen.se).

 
 

Fler artiklar om Norra Sverige

 
 
 
 
 
 
erudito